28.12.2015 / Gösterim Sayısı : 848

OKÜ Toprak Analizi Laboratuvarı Faaliyete Başladı

#OKÜ Toprak Analizi Laboratuvarı(OKÜTAL) Faaliyete Başladı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Osmaniye ve bölgesinde tarımsal üretim ile ilgilenen üreticilere ve gübre üreticilerine hizmet vermek ve Osmaniye'deki toprak analiz laboratuvarı ihtiyacını karşılamak amacıyla OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde OKÜ Toprak Analizi Laboratuvarı (OKÜTAL) kuruldu. Laboratuvara ziyarette bulunan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürümüz Halil ALTUNALAN, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz Hayri UYDURAN ve beraberindeki ekip Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Zeki Gök tarafından bilgilendirildi.

Toprağın verim kapasitesi ve potansiyeli (besin elementi eksikliği veya besin elementi fazlalığı gibi) veya geçmiş dönemlerdeki fazla gübrelemeden kaynaklanan besin dengesizlikleri ile toprak verimliliğinin devamlılığı yönünden önem taşıyan su analizi ve bitki analizi son teknoloji cihazları ile donatılan OKÜ Toprak Analizi Laboratuvarı'nda (OKÜTAL) yapılabilecek. 

Çiftçi kayıt sistemine bağlı çiftçilerin toprak, su, yaprak ve bitki analizlerinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde yaptırıp devlet teşvikinden yararlanabilmesi için yetki belgesi almış (akredite) Toprak Analizi Laboratuvarı'na (OKÜTAL) duyulan ihtiyacın ortaya çıkmasıyla birlikte Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından OKÜMERLAB bünyesinde OKÜTAL'ın kurulması için alt yapı çalışmaları tamamlandı. Laboratuvar alt yapısının hazırlanması ile girişimler başlatılarak 27 Kasım 2015 tarihinde ise Ankara Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden gelen heyet tarafından denetleme gerçekleştirildi. Denetleme sonucunda, Toprakta Temel Analizler (KAPSAM1) Yetki Belgesi alarak OKÜTAL aktif hale getirildi.

Yeni kurulan OKÜTAL'ın, bütün bölgenin analiz talebini yüklenebilecek teknik donanıma ve kalifiye personele sahip bulunuyor. Laboratuvarın kurulması aşamasında başta OKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Ulukanlı olmak üzere Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Zeki Gök, Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Akpınar ile Arş. Gör. Dr. Murat Farsak yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. 

OKÜTAL önümüzdeki günlerde düzenleyeceği tanıtım programı ile bölgeye yönelik çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi planlamaktadır.

''